Fundusze Europejskie

KONFERENCJA ONLINE 10-11 grudnia 2020 r. Szkoła Dostępna Dla Wszystkich Uczniów Przygotowanie kadr do edukacji włączającej
- wyzwania, możliwości, bariery

Rejestracja została zakończona

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!
Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta.

Organizatorzy:

MEN
IBE

Współpraca:

MNiSW
MFiPR